1.    Pokoje wynajmowane są na osobo-doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

2.    Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3.    Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4.    Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

5.    Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6.    Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.

7.    Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

8.    W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz pensjonatu Leśniczówka Przytulia. Jeżeli Klient powiadomi pensjonat na min. 10 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta.

9.    Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.

10.          Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

11.          Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

12.          Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13.          Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

14.          Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

15.          Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

16.          W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

17.          Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

18.         Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100 PLN.

19.          W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).

20.          Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

21.          Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.

22.          Kuchnia pracuje w określonych godzinach. Osoby, które przychodzą na posiłki po czasie i bez wcześniejszych ustaleń nie zostaną obsłużone.

23.          W kuchni i jadalni budynku obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie.

24.          Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.